اداره خط آهن کشور با شرکت قزاقستانی قرداد به امضا رساند

 

قرار داد به منظور بالا بردن عواید و ظرفیت پرسونل اداره خط آهن کشور با شرکت منصور فاتح از کشور قزاقستان دیروز دوشبنه (۱۱ جمادی الاول) در مرکز رسانه های حکومت به امضا رسید.

شیخ الحدیث نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور با اشتراک در کنفرانس خبری به منظور عقد این قرار داد گفت، بر اساس فرمان ریاست الوزراء کمیته مشترک از اداره خط آهن، وزارت‌های امور خارجه، ترانسپورت، مالیه، اقتصاد و نماینده اداره ملی تدارکات ایجاد گردیده؛ تا پیرامون جمع آوری عواید خط آهن از راه اداره تدارکات از طریق یک شرکت کار را آغاز کند.

همچنان رئیس عمومی اداره امور گفت، این قرارداد قبلا از سوی حکومت پیشین با یک شرکت اوزبکستانی عقد گردیده بود.
به گفته او، این قرارداد نسبت به قرارداد گذشته موثریت بیشتر دارد و با کاهش مصارف و جمع آوری عواید به وقت معین و به حساب واحد امارت اسلامی همچنان ارتقای ظرفیت پرسونل مسلکی اداره خط آهن از جمله مزایای آن است.

از طرف دیگر، ملا بخت الرحمن شرافت سرپرست اداره خط آهن گفت، قرارداد با شرکتی به امضا رسیده که در هردو کشور نماینده‌گی دارد.
از جانب دیگر بیسن بای مخانوف معاون شرکت منصور فاتح ضمن ابراز سپاس از اعتماد امارت اسلامی از تلاش‌هایش جهت تربیت کادر های مسلکی در اداره خط آهن افغانستان اطمینان داد.

در اخیر کنفرانس یاد شده با پاسخ به سوالات خبرنگاران و دعای خیر خاتمه یافت.