جلسه هماهنگی به منظور ایجاد گمرک شملزی ولایت زابل برگزار گردید

 

جلسه هماهنگی به منظور تطبیق بند دوم فیصله شماره (۱) کمیسیون اقتصادی امارت اسلامی افغانستان از جانب ریاست انسجام امور کابینه و شوراهای ریاست عمومی اداره امور به رهبری مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی این اداره و با اشتراک نمایندگان ادارات مربوطه در تالار جلسات اداره امور برگزار گردید.

این جلسه امروز یکشنبه (۴ربیع الثانی) با تلاوت قرآنکریم آغاز گردید و به تعقیب آن معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور در ارتباط به موضوع صحبت کرد.

آقای تائب در بخش از سخنانش گفت، به منظور تطبیق مصوبه کابینه و فیصله کمیسیون اقتصادی ضرورت است تا ادارات مربوطه نظریات خویش را در پیوند به ایجاد گمرک در ولسوالی شملزی ولایت زابل مطرح نمایند تا پس از توحید دیدگاها روند عملی کار آغاز گردد.

در این جلسه معینان و رئیسان عمومی ادارات مختلف دولتی نظریات و پیشنهادات خویش را مطرح ساختند و پس از بحث های لازم فیصله گردید تا وزارت زراعت آبیاری و مالداری با هماهنگی ادارات مربوطه کار تثبیت اراضی و واگذاری آن را به وزارت مالیه آغاز نماید.

همچنان به وزارت شهرسازی و مسکن وظیفه سپرده شد تا پس از تثبیت اراضی طرح و دیزاین گمرگ را نهایی و جهت تائید به کمیته موظف بسپارد.

در اخیر همه ادارات دولتی مربوطه موظف گردیدند تا حسب مصوبه کابینه و فیصله کمیسیون اقتصادی با توجه به امکانات دست داشته در هماهنگی با وزارت شهرسازی و مسکن روند عملی تاسیسات مورد ضرورت خویش را در گمرک شملزی آغاز نمایند.
این جلسه با دعای خیر به پایان رسید