اداره امور؛ مولوی محمد اکرم نعمانی منحیث معاون ریاست انسجام امور کابینه گماشته شد

 

محترم مولوی محمد اکرم نعمانی به عنوان معاون ریاست انسجام امور کابینه ریاست عمومی اداره امور مقرر شد، که امروز مراسم معرفی آن صورت گرفت.
این مراسم که در ریاست متذکره برگزار گردید با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز، سپس قاری عبدالستار سعید رئیس انسجام امور کابینه از تجربه کاری و شناخت خویش نسبت به آقای نعمانی یاد کرد.
موصوف گفت، آقای نعمانی به عنوان معاون شوراهای ریاست انسجام امور کابینه مقرر گردیده و قبل از این در ادارات مختلف در بخش‌های فرهنگی فعالیت کرده است.
موصوف علاوه برآموزش‌های عصری علوم دینی را تکمیل کرده و در حوزهٔ نویسنده‌گی در کنار نوشته‌های نشر شده، آثار چاپی نیز دارد و صاحب قلم خوبی است.
آقای نعمانی در سخنانش از انجام مسئولیت های سپرده شد یاد کرد و بر همکارانش از همکاری، هماهنگی و کار مشترک صدا کرد.
به گفتهٔ او، این وطن بالای همه حق دارد و در انجام وظیفه هیچکسی نسبت به دیگری امتیاز ندارد، مهم این است که روحیه همکاری بیشتر تقویه گردد. 
این مراسم معرفی که امروز یکشنبه (۲٨صفرالمظفر) برگزار گردیده بود با دعای خیر به پایان رسید.