جلسهء با نمایندگان نواحی ۱۵و ۱۶ شاروالی کابل برگزار گردید

 

در ادامه رسیده‌گی به مشکلات نواحی مختلف شهر کابل، امروز چهار شنبه ۲۴ صفر المظفر مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با وکلای گذر، علما، متنفذین و جوانان نواحی ۱٥ و ۱۶ شاروالی کابل دیدار نموده و مشکلات آنها را استماع کرد.

این جلسه که در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور برگزار گردیده بود، پس از تلاوت قرآن کریم، رفیع الله اکبری آمر وکلای گذر ریاست انسجام امور مردمی شاروالی کابل پیرامون وظایف و مسوولیت های وکلای گذر صحبت نمود.
متعاقبا محمد عیسی شفاهی به نماینده گی از مردم ناحیهء ۱۶ مشکلات مختلف ناحیه یاد شده را شریک نموده، جلوگیری از آلوده گی هوا، مشکلات ترافیکی، کنترل مصرف مواد سوخت، نظم شهری، کنترول نرخ ها و همچنان تکمیل اسناد زمین را از جمله مشکلات مردم عنوان نمود.

در همین حال، عبدالامین حقجو به نماینده گی از وکلای گذر ناحیه ۱۵ خواست تا به مشکلات آب آشامیدنی پاک، نظافت شهری، قیر ریزی سرک و همچنان همکاری با وکلای گذر رسیده گی صورت گیرد.
در این جلسه مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور بخاطر رسیده گی به مشکلات نواحی یاد شده اطمینان داده اضافه نمود، امارت اسلامی افغانستان جهت رسیده گی به مشکلات باشنده گان شهر کابل متعهد است و از همین خاطر چنین جلسات را برگزار میکند.
آقای منصور در جلسه اظهار نمود که مسوولان نواحی نمایندگان امارت اسلامی هستند و شما هر زمانی خواستید می توانید مشکلات خود را با آنها شریک نمائید.
وی همچنان گفت، امارت اسلامی افغانستان وظیفه حل مشکلات مناسب مردم و انجام خدمات اجتماعی را به کمیسیون تحت رهبری لوی څارنوالۍ سپرده است.
مولوی عبدالباقی منصور از وکلای گذر، علمای کرام نواحی ۱۵ و ۱۶ خواست تا با نیرو های امنیتی امارت اسلامی همکاری خوب شان را ادامه داده و از سوی دیگر خواست تا در مورد کمک های بشردوستانه نام کسانیکه مستحق هستند لست شود و در این راستا از خویش خوری پرهیز کنند.
او همچنان از اشتراک کنندگان در جلسه خواست که بخاطر حفاظت تاسیسات عام المنفعه دقت لازم به خرج دهند.
رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا،؟جهت رسیده‌گی به مشکلات نواحی هر هفته با نمایندگان نواحی مختلف شهر کابل جلسه برگزار می‌نماید که تا اکنون با نمایندگان پانزده ناحیه چنین جلسات را تدویر نموده است.
جلسه با دعای خیر برای مردم و پیشرفت کشور خاتمه یافت.