روش مقروضات برشنا، مربوط شفاخانه فرانسوی‌ها ترتیب میشود

 

جلسه به منظور حل مشکلات برق شفاخانه فرانسوی‌ها (FMIC) از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور و با اشتراک نماینده گان وزارت ها برگزار گردید.
این جلسه که امروز پنجشنه (۲۷محرالحرام) در تالار کنفرانس های ریاست عمومی اداره امور برگزار گردید؛ با تلاوت از آیات قرآن کریم آغاز و بعد مولوی عبدالباقی منصور رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور در سخنان خود گفت، امارت اسلامی متعهد به تقویت و حل مشکلات نهاد های صحی می باشد.
همچنان رئیس پلان و پالیسی وزارت صحت عامه گفت باتوجه به وضعیت خراب اقتصادی افغانستان شفاخانه فرانسوی ها باید بدون تفکیک در حدود ۳۰الی ۵۰ فیصد تخفیف را برای نیازمندان صورت گیرد.
در این جلسه میرویس عطائی معاون عوائد تجارتی ریاست برشنا از نماینده شفاخانه فرانسوی ها خواست تا مقروضیت های این اداره را بپردازد.
از سوی دیگر داکتر بشیر یوسفزی، سر طبیب شفاخانه فرانسوی‌ها گفت، این شفاخانه به قوانین افغانستان متعهد است و اداره شفاخانه تلاش می کند تا خدمات خود را به نحو احسن به افغانها ارائه دهد. وی از شرکت برق خواست تا برق را قطع نکند.
همچنان در این جلسه فیصله شد که ‌‌شفاخانه فرانسوی‌ها، وزارت صحت عامه و شرکت برشنا مشترکاً طرزالعمل را ترتیب دهند تا بر اساس آن قرض‌های خود را ادا کند.

جلسه با دعای ترقی کشور خاتمه یافت.