مراسم معرفی رئیس اترا؛ برای شش زون دستگاه کنترول کیفیت خدمات مخابراتی نصب میگردد

وزارت مخابرات کشور میگوید برای کنترول کیفیت خدمات مخابراتی تنها یک دستگاه در مرکز وجود دارد، پلان داریم تا برای شش زون کشور دستگاه کنترول کیفیت خدمات مخابراتی را نصب و ساحه فعالیت این اداراه را گسترش دهیم.
مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در مراسم معرفی رئیس جدید اداره اترا مطالب فوق را بیان داشت.
این مراسم به منظور معرفی رئیس جدید اداره اترا امروز چهار شنبه (۲۶محرم الحرام) با حضور داشت وزیر سرپرست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، رئیس انسجام امور کابینه و شوراهای ریاست عمومی اداره امور، معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان، رئیسان و کارمندان اداره اترا در تالار کنفرانس‌های آن وزارت برگزار گردید.
بعد از تلاوت قرآن کریم و سخنرانی مقدماتی، قاری عبدالستار سعید رئیس انسجام امور کابینه و شوراهای ریاست عمومی اداره امور حکم عالیقدر امیرالمٶمنین حفظه الله را در پیوند به تقرر محترم مولوی سید برات شاه آغا ندیم به عنوان رئیس جدید اداره (اترا) قرائت نمود و برای موصوف آرزوی موفقیت وسربلندی کرد.
سپس مولوی سعدالدین سعید معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از سابقه جهادی وگذشته خوب رئیس جدید اترا یاد آوری نمود و بیان داشت که این سکتور مهم دولتی ضرورت به چنین افراد متعهد و صادق دارد.
از جانب دیگر مولوی نجیب الله حقانی وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از اعتماد عالیقدر امیرالمٶمنین حفظه الله اظهار سپاس نمود و در رابطه به فعالیت‌های وزارت مخابرات و اداره اترا معلومات داد.
او افزود که این اداره ضمن جلوگیری از توزیع سیمکارت های غیر راجستر شده، نظارت دوامدار از ارائه خدمات مخابراتی دارد.

قاری یوسف احمدی معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان نیز از شناخت عمیق خویش نسبت به رئیس جدید اداره اترا یاد آوری نمود و بیان داشت که موصوف اهل مشوره است و وظایف خویش را با دقت انجام میدهد.
در پایان مولوی سید برات شاه آغا ندیم رئیس جدید اداره اترا علاوه بر اظهار امتنان از اعتماد عالیقدر امیرالمٶمنین حفظه الله، تاکیدکرد که در مشوره و همکاری با متخصصین اداره اترا برای تقویت این اداره و ارایه خدمات با کیفیت مخابراتی به شهروندان تلاش می ورزد.
این جلسه با دعای خیر به پایان رسید