پالیسی انکشاف فایبر نوری مورد غور و بررسی صورت میگیرد

پالیسی انکشاف فایبر نوری مورد غور و بررسی صورت میگیرد

جلسهء به منظور غور و بررسی پالیسی انکشاف فایبر نوری تحت ریاست شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا، امروز سه شنبه چهارم محرم الحرام در مقر اداره امور برگزار گردید.
در این جلسه نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مولوی عبدالکریم فاتح معین تخنیکی وزارت فوایدعامه، انجینر مجیب‌الرحمان عمر معین وزارت انرژی و آب و همراهان تخنیکی شان اشتراک نمودند.
جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز و بعد شیخ الحدیث نورالحق انور به اشتراک کنندگان خوش امدید گفت و بر اجندای جلسه سخنرانی مقدماتی ارایه فرمود.
سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت، این جلسه در باره بررسی پالیسی فایبر نوری بر اساس مصؤبه ۳/۱/۱۴۴۴ هـ.ق کابینه امارت اسلامی افغانستان دایر گردیده است.
او افزود، بعد از اصلاحات و جمع آوری دیدگاه و نظریات تخنیکی ادارات ذیربط جهت تصویب به کابینه ارائه میگردد.
از جانب دیگر اشتراک کننده‌گان در مجلس دیدگاه و پیشنهادات شان را پیرامون غنامندی و اصلاحات بهتر در پالیسی انکشاف فایبر نوری بیان نموده، عملی شدن پالیسی انکشاف فایبر نوری در افغانستان را باعث بالا رفتن عواید در کشور خواندند.