جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

 

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور به رهبری شیخ الحدیث نورالحق "انور" معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا با اشتراک رئیسان و مسوولان واحدهای جانبی آن در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار گردید.
جلسه طبق آجندا با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز، سپس معاون اداره امور بیانات اصلاحی را ایراد و متعاقباً در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت.
در این جلسه فیصله‌های هفته گذشته تعقیب و هدایات لازم صادر گردید.
همچنان در این جلسه به اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفه سپرده شد تا پیرامون پیشنهاد معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله جهت واگذاری برخی از دفاتر ولایتی این اداره به آن معینیت، با وزارت امور داخله هماهنگی نمایند.

در این جلسه فیصله گردید تا ریاست مالی و تخنیک و ترانسپورت ریاست عمومی اداره امور، جهت اجرای فیس سه ماهه آلهٔ ردیاب (GPS) از بابت سال ۱۴۰۰و تمدید قرار داد (GPS) در سال مالی ۱۴۰۱در مشوره با وزارت مالیه تصامیم لازم را اتخاذ نمایند.
در جلسه در رابطه به استرداد تضمین حسن نیت اجرای کار شرکت قرار دادی، توزیع کارت جدید هویت برای کارمندان اداره امور، بحث و هدایات لازم صادر گردید.

جلسه با دعای خیر به پایان رسید.