جلسۀ در مورد ارزیابی پیشرفت پروسه استملاک زمین پروژه های انکشافی برگزار شد

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور پارلمان...

داکتر فضلی محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در دیدار با گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی در مورد چگونگی هماهنگی میان شورای ملی و ریاست عمومی اداره امور صحبت نموده، بر...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با رئیس کمیسیون حقوق بشر جام...

داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با ناهید فرید رئیس کمیسیون حقوق بشر جامعه مدنی و امور زنان و نیلوفر جلالی کوفی عضو ولسی جرگه ملاقات نمود.در این ملاقات در مورد و...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی بلخ دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد اسحاق رهگذر والی بلخ دیدار نمود. در دیدار والی بلخ پلان های خویش را در زمینه اصلاحات در اداره محلی، معارف، چگونگی جلوگیری از ف...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با جوانان ولایت لغمان صحبت و...

نظر به خواست جوانان و به تعقیب جلسۀ مردمی در ولایت لغمان، داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آنان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود.جوانان لغمان مشکلات و پی...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی کنر ملاقات نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد اقبال سعید والی کنر دیدار نمود. در این دیدار والی کنر راجع به برنامه ها و مشکلات موجود در این ولایت بحث و تبادل نظر نمودند.

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر