فکر دایره سیده گی مدنی نهاد اعضالری ا.ا.ج.رییسلیگی نینگ ایشلری بوییچه عمومی اداره باشلیغی بیلن اوچرشدیلر

جمهور رئسلیک‌نینگ امور اداره‌سی عمومی باشلیغی ملی...

بوگون توشدن کیین جمهور رئسلیک‌نینگ امور اداره‌سی عمومی باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی اولوسی جرگه ‌ده گی فراه ولایتی نماینده لری بیلن اوچره شگن. اوشبو ملاقاتده ولایت نماینده لر...

کوپراغ اوقینگ

امور اداره‌سی‌نینگ عمومی باشلیغی تورکیه ایلچیسی بی...

بوگون توشدن کیین جمهور رئیسلیک‌نینگ امور اداره‌سی عمومی باشلیغی داکترفضل محمود فضلی تورکیه‌نینگ کابلده‌گی ایلچیسی اوزان ایرتوغرل بیلن ویدیو کنفرانسده کرونا ویروس ترقه&zw...

کوپراغ اوقینگ

جمهور رئیسلیک‌نینگ امور اداره‌سی عمومی باشلیغی دا...

جمهور رئیسلیک‌نینگ امور اداره‌سی عمومی باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی چیگره لر وقبیله لر وزیرلیگی سرپرستی محمد شفیق گل آقا شیرزی بیلن اوچره‌شدی

کوپراغ اوقینگ

جمهور رییس لیک نینگ ایشلری بوییچه عمومی باشلیغی کا...

جمهور رئیسلیک نینگ امور اداره سی عمومی باشلیغی کانلر وزیرلیگی سرپرستي بیلن ملاقاتی جمهور رئیسلیک نینگ امور اداره سی عمومی باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی مملکت کانلر وزیری سرپرستی عنا...

کوپراغ اوقینگ

امور اداره سی نینگ باشلیغی ساغلیق وزیرلیگی ینگی ره...

مملکت جمهور رئیسلیگی عالی مقامی بویروغی اساسیده، امور اداره سی عمومی باشلیغی داکترفضل محمود فضلی ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی‌نینگ ینگی تعیینلنگن رهبریتی و امور اداره سی نینگ کروناگه...

کوپراغ اوقینگ

سونگی خبر وبرنامه‌لر

سونگی ویدیولر

کوپنچه ویدیولر