میکانیزم برگزاری انتخابات شورای عالی جوانان به سطح ولسوالی ها، ولایات و زون های کشور

میکانیزم برگزاری انتخابات شورای عالی جوانان به سطح ولسوالی ها، ولایات و زون های کشور

میکانیزم برگزاری انتخابات شورای عالی جوانان به سطح ولسوالی ها، ولایات و زون های کشور

دانلود پی دی اف

فورم کاندیداتوری جهت عضویت در شورای عالی جوانان

فورم کاندیداتوری جهت عضویت در شورای عالی جوانان

فورم کاندیداتوری جهت عضویت در شورای عالی جوانان

دانلود پی دی اف