اعلامیه امارت اسلامی در رابطه به مهاجرین افغان در پاکستان و سایر کشورها

اعلامیه امارت اسلامی در رابطه به مهاجرین افغان در پاکستان و سایر کشورها

بسم الله الرحمن الرحیم

از چهل و پنج سال بدینسو افغان ها در اثر اشغال ها و جنگ ها در کشورهای مختلف با مهاجرت و مشکلات زیادی دیگر مواجه اند، شرایط متذکره بالای افغان ها تحمیل و ملت ما به آن مجبور شده است. اکنون که مهاجرین افغان با مشکلات مختلف و اخراج اجباری مواجه شده اند، بنابراین تذکر نکات ذیل را مهم می‌دانیم:

۱- از تمام کشورها نخست تشکر میکنیم که در بیشتر از چهل سال به افغان ها در کشورهای شان جا دادند، اکنون یکبار دیگر از آنها می‌خواهیم که افغان ها را به زور و بدون آمادگی جبرا به اخراج مجبور نسازند، بلکه به آنان وقت بدهند و کشورهای مربوطه از روی حسن همجواری، اخوت اسلامی و عاطفه بشری از تحمل کار بگیرند.

۲- در کشورهای که افغان ها سکونت دارند، آنان به امنیت آن کشورها مشکلات ایجاد نکرده اند و نه هم در بی ثباتی دست دارند.

۳- از کشورهای همسایه می‌خواهیم که با در نظرداشت اصل اخوت اسلامی با مهاجرین افغان برخورد نیک نمایند.

۴. از کشورهای که افغان ها به گونه اجباری به وطن بازگشت می کنند، اموال، پول و ملکیت های آنان، مال شخصی و حق آن ها می‌باشد، هیچ کسی حق ندارد اموال مذکور را از آنان بگیرد و شرایط ناعادلانه و غیر منصفانه در این زمینه بالای آنان وضع کند.

۵- باید تمام افغان ها به ویژه برادران سرمایه دار و  تاجر ما به تمام مشکلات مهاجرین افغان که از سایر کشورها بنابر چالش‌های اخیر و موقف بعضی از کشور ها مجبور می شوند به وطن برگردند، در هماهنگی با کمیسیون عالی، در انتقال، اسکان سرپناه، تداوی و دیگر زمینه ها همکاری نموده و آنان را فراموش نکنند.

۶- از اینکه پس از حاکمیت کامل امارت اسلامی، نظام اسلامی، امنیت سرتاسری، رهبری واحد و فضای برادری میان افغان ها ایجاد شده است، به تمام مسؤولین امارت اسلامی در رابطه به مهاجرین عودت کننده حکم شده است که با تمام اخلاص و توجه در راستای خدمت به آنان تلاش نمایند تا خدمات بهتر برای مهاجرین در چوکات امکانات موجود فراهم گردد.

۷- وزارت صنعت و تجارت و سایر وزارت ها و ادارات مربوطه، تسهیلات لازم را برای تاجران، سرمایه گذاران و صنعتکاران عودت کننده فراهم نمایند.

۸- به آن عده از هموطنان که بخاطر تشویش های سیاسی از کشور رفته اند، اطمینان می‌دهیم که دوباره به وطن عودت نمایند و زندگی آرام شان را از سر گیرند. الله تعالی به تمام مسئولین امارت اسلامی و همه افغان ها توفیق دهد که برای مهاجرین سهولت ها را فراهم نموده و به آنان خدمت کنند. آمین یا رب العلمین

امارت اسلامی افغانستان

۱۶/۴/۱۴۴۵ھ ق

۹/۸/۱۴۰۲ھ ش - 2023/10/31 م