دهمین نشست کابینه؛ کار اعمار کمپلکس امراض سرطان و قلبی آغاز میگردد

اطلاعیه تصمیم به اعطای قرارداد

ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در نظر دارد ، قرارداد پروژه تدارک اجناس تهویه و تسخین مورد ضرورت ریاست محترم تعمیرات، حفظ ومراقبت برای ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا دارای تشخیصیه نمبــــر AOP/G/012/1402/NCBرا با شرکت محتر...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی؛ امارت اسلامی از تقویت...

  رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا با نمایندگان اتحادیه مکاتب خصوصی کشور دیدار نموده، مشکلات آنها را استماع و از فعالیت های آنان ستایش نمود. جلسه به همین مناسبت امروز پنج&zw...

معلومات بیشتر

جلسه به‌منظور ارایه خدمات بهتر به ساکنین شهرک خواج...

جلسه هماهنگی به‌منظور تطبیق هدایت مقام عالی ریاست الوزرا‌ء پیرامون نظارت از ارائه خدمات بهتر به ساکنین شهرک خواجه رواش از طرف ریاست اقتصاد ملی و زیربنا های ریاست عمومی اداره امور برگزار گردید.این جلسه...

معلومات بیشتر

دومین جلسه هماهنگی پیرامون سیستیم ملی اطلاعات برگز...

  قاری عبدالولی صدیقی رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور، دو مین جلسه خود را پیرامون استفاده ازسیستیم ملی اطلاعات (HRMIS) با نمایندگان وزارت ها و ادارات امارتی برگزار نمود . این نشست به تعقیب جلسه ر...

معلومات بیشتر

صدیقی: سیستم ملی اطلاعات کارها را سرعت می‌بخشد

قاری عبدالولی صدیقی، رئیس دفتر ریاست عمومی اداره امور در دیدار با نمایندگان وزارت ها و ادارات امارتی، سیستم ملی اطلاعات را قادر به تسریع در امور و تقویت سیستم الکترونیکی دانست. به گفته وی، کشورهای منطقه و جهان د...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر