رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با علماء، متنفذین و نمایندگان ترکتباران دیدار کرد

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با سرپرست وزارت...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با عنایت الله مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور ملاقات نمود. در این ملاقات روی گسترش هماهنگی...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با رهبری د افغانستان برشنا ش...

به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری جلسۀ به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به منظور رسیدگی و تنظیم برق پارک های صنعتی با رهبری د افغانستان برشنا شرکت برگزار گ...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با رهبری جدید وزارت صحت عامه...

بر اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری کشور، داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور با رهبری جدید وزارت صحت عامه کشور و رئیس مبارزه با کرونا ملاقات کرد. ...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور ایجاد صندوق ملی افغانستان برگزار گرد...

به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری جلسۀ به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و با اشتراک خانم حسینه ساپی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، انجنیر الهام عمر هوتکی رئ...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست سفارت بریتانیا از...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با داکتر اِین کولارد سرپرست سفارت بریتانیا در کابل از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود. در این ویدیو کن...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور شهدا و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به آقای لعل الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین در ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دیدار نمود.

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر