وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

.وزارت امور خارجه عهده‌دار پیشبرد امور سیاست خارجی حکومت می باشد که با کار روی خطوط اساسی سیاست خارجی، پیگیر روابط خارجی دولت با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است و در راستای حفظ حقوق اتباع در خارج کشور فعالیت دارد

از وظایف عمده وزارت امور خارجه، می‌توان به ارائه خدمات دیپلوماتیک و قونسلی؛ پیگیری تطبیق مواد موافقت‌نامه‌های استراتیژیک، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های امضاشده دولت با کشورها؛ تأمین حقوق اتباع افغانستان و ارائه خدمات قونسلی برای شهروندان در خارج و رسیدگی به مشکلات محصلین افغان در کشورهای دیگر اشاره نمود