وزارت امور خارجه

.وزارت امور خارجه عهده‌دار پیشبرد امور سیاست خارجی حکومت می باشد که با کار روی خطوط اساسی سیاست خارجی، پیگیر روابط خارجی دولت با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است و در راستای حفظ حقوق اتباع در خارج کشور فعالیت دارد

از وظایف عمده وزارت امور خارجه، می‌توان به ارائه خدمات دیپلوماتیک و قونسلی؛ پیگیری تطبیق مواد موافقت‌نامه‌های استراتیژیک، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های امضاشده دولت با کشورها؛ تأمین حقوق اتباع افغانستان و ارائه خدمات قونسلی برای شهروندان در خارج و رسیدگی به مشکلات محصلین افغان در کشورهای دیگر اشاره نمود