تشقی ایشلر وزیرلیگی

تشقی ایشلر وزیرلیگی، حکومت نینگ تشقی سیاستینی یوریتماقده دیر، تشقی سیاست نینگ قندی یوریتیلیشی،  تشقی اولکه لر و خلق ارا‌ هم‌ جمعیت موسسه لری  بیلن قندی روابط قوریش و تشقی اولکه لرده یشه یاتگن فقرالر نینگ حق و حقوق لرینی تامینلش بوییچه ایش آلیب باریشدیر.

تشقی ایشلر وزیرلیگی نینگ اینگ مهم وظیفه لریدن بیری هم دیملوماتیک و قونسلی ایشلرنی آلیب باریش، استراتیژیک بیلگه و انگلشمه لرنی  ایزلش و‌تطبیق ایتیش، دولت نینیگ باشقه اولکه لر بین قول قویگن کانترکت و یا قراردارلرینی ایزلش و شونینگدیک فقرالرنی حق‌و‌حقوق لرینی‌خارجی‌اولکه لرده تامینلش و تشقری

.اولکه لرده اوقیاتگن اوقوچیلرگه هر قندی قولایلیکنی یرتیشدیر