داکتر فضل محمود فضلی به عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری رسماً به کارمندان این اداره معرفی شد

داکتر فضل محمود فضلی به عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری رسماً به کارمندان این اداره معرفی شد

بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری، داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری طی مراسم رسمی، در مقر این اداره از طرف محترم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری به کارمندان این اداره معرفی گردید.

در این مراسم محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر، قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات کشور، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی، شا‌کر کارگر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و شماری از اعضای کابینه حضور داشتند.

معاون اول مقام عالی ریاست جمهوری درصحبتی تقرر آقای فضلی را به عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری مبارک گفته، گماشتن آقای فضلی را در این پست مهم و مرکزی کشور حیاتی عنوان کرد.

همچنان با اشاره به ظرفیت مدیریتی و سیاسی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری بیان داشت که یکی از وظایف اسای این اداره، سرعت بخشیدن در گردش اطلاعات در نظام اداری کشور میباشد و در صورت موفقیت آن، تمام دستگاه دولتی کشور موفق خواهد شد.

آقای صالح افزودند که ظرفیت ملکی کشور از طریق اداره امور ریاست جمهوری انسجام خواهد یافت، تا در وضعیت موجود، پدیده همه گیر کرونا، بهتر مهار شود.