وزارت اطلاعات و فرهنگ

وزارت اطلاعات و فرهنگ یکی از مهمترین وزارت های دولت امارت اسلامی افغانستان میباشد که وظایف تدوین استراتیژی فرهنگی، گسترش فرهنگ، ادب و هنر در جامعه، ارائه اطلاعات و خدمات فرهنگی، حمایت از نویسندگان، محققان و هنرمندان، چاپ و نشر کتاب، ترویج فرهنگ کتاب خوانی و گسترش کتابخانه ها، حراست از آزادی بیان و مطبوعات، تولید آثار هنری در عرصه موسیقی، تیاتر، فیلم و هنرهای تجسمی و حفاظت از تاریخ، فرهنگ و زبان را دارا میباشد