هفتمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار شد

هفتمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار شد

هفتمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها به منظور بررسی قراردادها به رهبری مولوی محمد صابر معتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک اعضای این کمیته امروز در قصر مرمرین ریاست عمومی اداره امور برگزار شد.

در این نشست امروز دو شنبه (اول شعبان المعظم/۲۳ دلو) معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور تأکيد در تسریع پروسه تصفیه و تفکیک قراردادها نموده و گفت که نظام امارت اسلامی افغانستان در اثر قربانی زیاد به وجود آمده است و نیاز است کارها با شفافیت کامل انجام شود.

اعضای دارالانشأ کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها پیرامون حل پنج قرارداد پروژه‌های ساختمانی و اجناس با در نظر گرفتن یافته‌ها، پیشنهادات مشخص را به رهبری کميته ارائه نموده و در روشنایی احکام شریعت و قانون تصامیم لازم اتخاذ گردید.

کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها، قرارداد پروژه‌هایی را تفکیک و تصفیه می‌نماید که بعد از پیروزی امارت اسلامی، پروسه تدارکاتی و پرداخت‌های آنها به حالت تعلیق قرار گرفته اند. در این کمیته از ۳۳۹ قرارداد ۲۰۱ مورد آن بازنگری شده و ۱۳۸ مورد دیگر آن تحت کار می‌باشد.

در اخیر فیصله صورت گرفت که هیئتی به رهبری مولوی محمد ربانی ناصح، رئیس انسجام و نظارت از پروژه ها جهت بررسی همه‌جانبه پروژه های مذکور با عضویت ریاست های طرح و دیزاین، تعمیرات، حفظ و مراقبت و ریاست انسجام و نظارت از پروژه ها توظیف گردید تا پروژه های ساختمانی را مورد بررسی قرار داده و یافته های خویش را در جلسه بعدی ارائه نمایند.

پیشنهادی جهت حل مالی پروژه ها به دفتر مقام ریاست عمومی اداره امور ارائه شود تا هدایت جهت استرداد پول قراردادی اخذ گردد.

همچنان فیصله شد که هیئتی تحت ریاست محمداگل کوچی، معاون تدارکات ملی با عضویت ریاست های مرتبط و مشاوریت مالی و اداری توظیف گردد تا دوسیه ها را مورد بررسی دو باره قرار داده و گزارش خویش را ارائه نمایند.

جلسه با تلاوت قرآن‌کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت