جلسه آفرگشایی دو بلاک رهایشی و تجارتی ۹۱ فامیلی برگزار گردید

جلسه آفرگشایی دو بلاک رهایشی و تجارتی ۹۱ فامیلی برگزار گردید

ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان جلسه آفرگشایی پروژه اعمار دو بلاک رهایشی و تجارتی در ساحه ۹۱ فامیلی مربوط شاروالی کابل را در حضور داشت شماری از داوطلبان در تالار جلسات این اداره برگزار نمود.

این نشست امروز چهارشنبه (26 رجب المرجب/ 18 دلو) برگزار شد که در آن مولوی محمد یوسف سعد رئیس تعمیرات، حفظ و مراقبت گفت: در حالی با همدیگر روبرو میشویم که نظام اسلامی در کشور به شکل کامل حکم فرماست و در وطن خویش فرصت خدمت‌گذاری به میان آمده است.

وی اضافه نمود: دشمنان افغانستان تلاش می‌نمایند بر علاوه سایر بخش ها در حوزه اقتصادی نیز زیان برسانند؛ به گفته او، تلاش های آنها در همکاری با سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در کشور ناکام میگردد.

نامبرده در خصوص شفافیت پروسه های تدارکاتی اطمینان داده از داوطلبان خواست تا کار های خویش را با صداقت و اخلاص انجام بدهند.

این نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز و با دعای خیر به پایان رسید.