جلسه تخنیکی میان ریاست تسهیل و سرمایه گذاری و وزارت صنعت و تجارت برگزار شد

جلسه تخنیکی میان ریاست تسهیل و سرمایه گذاری و وزارت صنعت و تجارت برگزار شد
جلسه تخنیکی جهت معرفی پروژه کمپاین سرمایه گذاری در افغانستان (Invest in Afghanistan) میان ریاست تسهیل و سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور و ریاست انکشاف و حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت امروز یکشنبه (پنجم جمادی الاول – 28 عقرب) در مقر اداره امور برگزار گردید.

در این جلسه انجنیر احمد خالد ضیاء رئیس تسهیل و سرمایه گذاری اداره امور، متخصصین تخنیکی این اداره، صبغت الله آخندزاده رئیس انکشاف و حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت و کارکنان تخنیکی وزارت یاد شده اشتراک داشتند.
در آغاز صبغت الله آخندزاده رئیس انکشاف و حمایت از سرمایه گذاری وزارت صنعت و تجارت د رابطه به معرفی کمپاین سرمایه گذاری در افغانستان معلومات کلی را ارائه نمود و گفت، جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان به حمایت اداره امور و تمام وزارت های سکتوری نیاز دارد.
بعدأ میر اشرف احمدی آمر حمایت از سرمایه گذاری در رابطه به فعالیت های وزارت صنعت و تجارت، ارزش سرمایه گذاری خارجی، روند سرمایه گذاری ها، حمایت از سرمایه گذاران و نقش اداره امور در آن، پرزنتیشن همه جانبه را به اشتراک کنندگان ارائه نمود.

پس از آن انجنیر احمد خالد ضیاء ضمن خوش آمدید به اشتراک کنند گان گفت، امارت اسلامی افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و در قسمت جلب و جذب سرمایه گذاری در افغانستان ادارات سکتوری مکلف هستند تا جهت رسیدن به هدف یاد شده کنار هم شانه به شانه همکاری کنند.
رئیس تسهیل و سرمایه گذاری ریاست اداره امور همچنان به نمایندگان وزارت صنعت و تجارت اطمینان داد، جهت آگاهی و تشریک مساعی بیشتر پیرامون موضوع یاد شده مکتوب متحد المال را با ادارات و وزارت های سکتوری شریک و به تعقیب آن جلسات هماهنگی را برگزار می‌نماید.
نشست با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز و با دعای خیر به پایان رسید.