پروگرام "گفتمان شهری" در کنر برگزار شد

پروگرام "گفتمان شهری" در کنر برگزار شد
ریاست عمومی انسجام امور شاروالی‌های ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان جهت توانمندسازی "حکومت‌داری شهری" پروگرام «گفتمان شهری» را در تالار شاورالی اسعد آباد، مرکز ولایت کنر با اشتراک مسؤلین اداری ولایتی، بزرگان قومی، جوانان و وکیلان‌ گذر برگزار نمود.
این پروگرام زمینه گفتگوی ملت را با مسؤلین امارت اسلامی مساعد ساخته و مردم می‌توانند در این برنامه مشکلات و خواست‌های خود را به طور مستقیم جهت حل آن با مسؤلین امارت اسلامی در جریان گذاشته تا مسؤلین پاسخ ارایه نموده و راه حل آنرا جستجو نمایند.
مولوی نظر محمد عتیق، شاروال اسعد آباد گفت: در این پروگرام مردم هر گونه پرسش، مشکل، خواست، انتقاد و نگرانی خود را با مسؤلین شریک می‌سازند؛ برای حل آن اقدام شده و فاصله میان نظام و مردم کاهش یافته و فضای باورمندی افزایش می‌یابد.
در این پروگرام نمایندگان مقام ولایت، پوهنتون سید جمال الدین افغان، اطلاعات و فرهنگ، محیط زیست، شاروالی، ترانسپورت، برق، استخبارات، معارف و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اشتراک داشتند. نمایندگان به پرسش‌ها پاسخ، به حل مشکلات مردم اطمینان دادند و این پروگرام را آغاز خوب خواندند.
پروگرام "گفتمان شهری" با دعای خیر پایان یافت