جلسه کمیته ترتیب پالیسی داخلی اداره امور برگزار شد

جلسه کمیته ترتیب پالیسی داخلی اداره امور برگزار شد
به گفته مسؤلین ریاست پالیسی و ستراتيژی ریاست عمومی اداره امور، طبق فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله، ترتیب پالیسی عمومی اداره امور به ریاست نامبرده سپرده شده است که با مشوره ریاست‌ها و واحدهای جانبی اداره امور تنظیم خواهد شد.
امروز دوشنبه (19 صفرالمظفر/ 13 سنبله) کمیته ترتیب پالیسی داخلی اداره امور به رهبری ریاست پالیسی و ستراتیژی به هدف ترتیب پالیسی عمومی داخلی اداره امور با اشتراک نمایندگان ریاست‌های مختلف اداره امور برگزار شد.
معراج الدین جلالی، سرپرست کمیته مذکور می‌گوید، ساختار واحدهای که تغیر کرده است با استفاده از اسناد تعدیل شده آن‌ها؛ میتوانیم پالیسی را به شکل بهتر بسازیم.
بعد از نظریات شرکت کنندگان فیصله شد که با استفاده از مقرره‌ها، لوایح وظایف و با در نظر داشت وضعیت کنونی طرح ابتدایی پالیسی داخلی ریاست عمومی اداره امور توسط ریاست پالیسی و ستراتیژی ترتیب شود و روی نهایی سازی آن اعضای کمیته دو باره بحث نمایند.