جلسه هماهنگی به‌منظور کار ساخت مساجد در شاهراه‌ ها برگزار گردید

جلسه هماهنگی به‌منظور کار ساخت مساجد در شاهراه‌ ها برگزار گردید
بر اساس هدایت مقام عالی امارت اسلامی افغانستان و فیصله کابینه، جلسه هماهنگی پیرامون تسریع کار ساخت مساجد در مسیر شاهراه‌ ها برگزار گردید.
این نشست، امروز چهارشنبه (14 صفر المظفر/ هشتم سنبله) تحت ریاست مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور که در آن قاری عبدالستار سعید رئیس انسجام امور کابینه و کمیسیون های عالی و برخی از مسؤلين آن ریاست حضور داشتند، برگزار گردید.
در سخنرانی مقدماتی جلسه، مولوی سیف الدین تائب از مسؤلين ادارات مربوطه خواست تا هر چه سریع کار اعمار مساجد را آغاز نمایند و مواردی که باعث تاخیر و موانع در این زمینه شده است را مشخص کنند، تا اقدامات لازم انجام شود.
در این نشست که نمایندگان وزارت های فواید عامه، زراعت، آبیاری و مالداری، حج و اوقاف و شهر سازی و مسکن اشتراک داشتند؛ پیرامون موضوع بحث همه جانبه صورت گرفته و به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه سپرده شد تا بخاطری تکمیل کار تعمیر و تصفیه مکان های تعیین شده برای مساجد را انجام بدهد.
همچنان، به وزارت شهرسازی و مسکن وظیفه سپرده شد تا ده روز آینده سروی تخنیکی، نقشه، سترکچر و امور مهندسی آن را آماده و گزارش مربوط آن را به ریاست عمومی اداره امور پیشکش نماید.
قابل ذکر است که در 29مین جلسه کابینه سال گذشته فیصله اعمار مساجد با تمام ملحقات آن برای ادای نمازگزاران مرد و زن در هر 100 کیلومتری مسیر شاهراه‌ ها صورت گرفت که پس از توشیح عالیقدر امیر المؤمنين حفظه الله مسافت آن در هر 70 کیلومتری انتخاب گردید.
این جلسه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز و با دعای خیر به پایان رسید.