مولوی سیف الدین تائب: در امارت اسلامی مسؤليت به اهل آن سپرده می‌شود

مولوی سیف الدین تائب: در امارت اسلامی مسؤليت به اهل آن سپرده می‌شود

مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور می‌گوید، در امارت اسلامی مسؤليت به اهل آن سپرده می‌شود.

وی این سخنان را در مراسم معرفی قاری محمد یوسف احمدی رئیس جدید رادیو- تلویزیون ملی بیان نمود که امروز چهارشنبه (7صفر المظفر/ اول سنبله) در تالار جلسات رادیو- تلویزیون ملی برگزار گردید.

در این مراسم همچنان شماری از روسای ریاست عمومی اداره امور حضور داشتند که در آن محترم تائب حکم اميرالمؤمنين حفظه الله را پیرامون تقرر آقای احمدی به خوانش گرفت.

نامبرده تغیر و تبدیل در امور حکومتی را یک اصل خوانده اضافه نمود، در امارت اسلامی بر اساس لزوم دید مقام عالی مسؤليت به مردم اهل سپرده می‌شود.

محترم تائب از فعالیت های مولوی احمد الله وثیق رئیس پیشین رادیو- تلویزیون ملی قدردانی نموده و برای رئیس جدید بخاطر انجام مسؤليت های خود به شکل درست آن؛ آرزوی موفقیت نمود.

پیش از این قاری محمد یوسف احمدی به صفت رئیس مرکز رسانه های امارت، سخنگو و عضو کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی انجام وظیفه نموده است.

مراسم با همراهی قاری محمد یوسف احمدی به دفتر کاری اش و دعای خیر به پایان رسید.