تعداد مساجد شهید شده در شهر کابل بررسی می‌گردد

جلسه ‌به‌‌منظور پیگیری حکم امیرالمؤمنین حفظه الله پیرامون بررسی مساجد شهید شده از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با اشتراک معینان و رؤسای وزارت‌های ارشاد، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ و شاروالی کابل برگزار گردید.
در این جلسه که امروز چهارشنبه(23 محرم‌الحرام/18 اسد) در تالار جلسات اداره امور برگزار گردیده بود شیخ الحدیث مولوی زر محمد حقانی معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت، از اثر تطبیق ماستر پلان شهری شاروالی کابل بخاطر توسعه جاده و سرک‌ها ده‌ها مسجد از نواحی مختلف شهر کابل شهید شده است.
در همین حال، مولوی حبیب الرحمن منصور، معین اجتماعی و کلتوری شاروالی کابل گفت، شاروالی کابل آماده است بخاطر رسیدگی به موضوع یاد شده و تطبیق حکم امیرالمومنین حفظه الله در هماهنگی با ادارات مربوطه ماستر پلان خود را تطبیق نماید.
در اخیر جلسه، مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی واجتماعی گفت، هیئتی به رهبری ریاست عمومی اداره امور با عضویت ادارات ذیربط تشکیل گردد و جریان موضوع یاد شده را از نزدیک بررسی همه‌جانبه نماید.