اداره امور، از هر نوع انکشاف اساسی و پایدار در کشور حمایت میکند

ملا محمد هاشم فرهادوال، معاون ثبت و بررسی دارایی‌های ریاست مبارزه علیه فساد اداری اداره امور در جلسه هماهنگی رشد، انکشاف اساسی و دوامدار که میان معاونیت ثبت و بررسی دارایی‌های ریاست فساد اداری ریاست عمومی اداره امور و وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان برگزار شد؛ میگوید، اداره امور آماده‌ی هر نوع حمایت و همکاری جهت انکشاف اساسی در کشور است.
جلسه هماهنگی انکشاف اساسی و پایدار، امروز سه شنبه( اول محرم الحرام/27 سرطان) به ریاست ملا محمد هاشم فرهادوال، معاون ریاست ثبت و بررسی دارایی‌های ریاست فساد اداری اداره امور در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور برگزار شد.
سپس در این نشست، نمایندگان وزارت اقتصاد کشور در مورد اهداف اساسی انکشاف پایدار و اهمیت استراتیژیک آن به اشتراک کنندگان جلسه معلومات ارایه کردند.
در این دیدار، نمایندگان وزارت اقتصاد از ریاست عمومی اداره امور خواهان همکاری در بخش‌های توسعه‌ی این برنامه شده و افزودند که، برنامه انکشاف پایدار باعث پیشرفت‌های اقتصادی، علمی، صحی و اجتماعی مردم افغانستان شده و در امور بهبود زندگی مردم کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.
محمد هاشم فرهادوال، معاون ثبت و بررسی دارایی‌ها از جانب ریاست عمومی اداره امور به نمایندگان وزارت اقتصاد اطمینان داد که جهت همکاری برنامه مذکور، آماده هر نوع حمایت است.
برنامه توسعه‌پایدار که در سال2000میلادی توسط سازمان ملل متحد آغاز شد؛ افغانستان در سال 2004 به عضویت آن درامد. اکنون در سطح جهان، 193 کشور عضویت این برنامه توسعه‌یی را دارند.
این برنامه در زمینه‌های صحت، آموزش، فقرزدایی، آب آشامیدنی صحی، برق، فرصت‌های کاری و توانمندسازی اقتصادی، صنعت، تغییرات اقلیمی (آب و هوا) و سایر بخش‌های زندگی کار و فعالیت میکند.
جلسه با تلاوت قرآن‌کریم آغاز و با دعای خیر پایان یافت.