ورکشاپ آموزشی پیرامون پلان و گزارش دهی برای نمایندگان وزارت ها و ادارات مستقل آغاز گردید

ورکشاپ آموزشی پیرامون پلان و گزارش دهی برای نمایندگان وزارت ها و ادارات مستقل آغاز گردید

 

ورکشاپ آموزشی دو روزه پیرامون پلان و گزارش دهی برای نمایندگان وزارت ها و ادارات مستقل مختلف از سوی معاونیت نظارت و پالیسی زیر چتر ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان آغاز گردید.
این ورکشاپ امروز شنبه(29 رجب المرجب) در تالار جلسات ریاست عمومی اداره امور آغاز گردیده، که در این مراسم شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور رئیس عمومی ریاست عمومی اداره امور ، مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی و محمدا گل کوچی رئیس نظارت و ارزیابی اشتراک داشتند.
در مراسم، شیخ الحدیث نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور گفت، در یک جامعه، نظام حیثیت به سزایی دارد، در صورت که نظام سالم باشد جامعهء سالم خواهیم داشت و اگر نظام فاسد بود، جامعه نیز به مشکل مواجه میشود.
رئیس عمومی اداره امور گفت، نظام ها برای ترقی و عقب ماندگی کشور نقش اساسی دارند و خوبی و بدی نظام ها رابطه مستقیم به خوبی و بدی مسؤلین دارد.
در همین حال، مولوی سیف الدین تائب معاون نظارت و پالیسی نیز از نمایندگان وزارت ها و ادارات مستقل خواست تا در برابر مسؤلیت های خویش به شکل درست توجه نموده و امور خویش را به وجه احسن انجام بدهند.
در ادامه ریاست نظارت و ارزیابی ریاست عمومی اداره امور به اشتراک کننده گان ورکشاپ در مورد پلان و گزارش دهی ربعوار و سالانه پریزنتیش های مختلف را ارائه نموده و در خصوص شماری از موضوعات بحث صورت گرفت.
ورکشاپ دو روزه فردا نیز ادامه دارد، برنامه با تلاوت آیات قرآنکریم آغاز و روز نخست آن با دعای خیر به پایان رسید.