رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری‌ با نمایندگان ولایت فراه در شورای ملی دیدار کرد

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری‌ با نمایندگان ولایت فراه در شورای ملی دیدار کرد

داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نمایندگان ولایت فراه در شورای ملی دیدار کرد. در این دیدار پس از استماع مشکلات نمایند‌ه‌گان ولایت یاد شده روی هماهنگی میان اداره امور ریاست جمهوری و شورای ملی تبادله نظر نمود.