جمهور رئسلیک‌نینگ امور اداره‌سی عمومی باشلیغی ملی شوراده گی فراه ولایتی نماینده لری بیلن اوچره شدی

جمهور رئسلیک‌نینگ امور اداره‌سی عمومی باشلیغی ملی شوراده گی فراه ولایتی نماینده لری بیلن اوچره شدی

بوگون توشدن کیین جمهور رئسلیک‌نینگ امور اداره‌سی عمومی باشلیغی داکتر فضل محمود فضلی اولوسی جرگه ‌ده گی فراه ولایتی نماینده لری بیلن اوچره شگن. اوشبو ملاقاتده ولایت نماینده لری قیینچلیکلري تینگله‌نیب و ملی شورا و امور اداره سی اورته‌سیده همآهنگلیک مستحكمله نيشي توغریسیده فکر اَلمشتیریلدی.