شانزدهمین جلسه کابینه؛ در اقساط باقی مانده آپارتمان های شهرک شیخ زاید تخفیف داده می شود

 

در شانزدهمین نشست کابینه بر علاوه بحث ها و تصامیم دیگر تخفیف در اقساط باقی مانده آپارتمان های شهرک شیخ زاید فیصله گردید.

این نشست روز دوشبنه مورخ (11جمادی الاول) با حضور اعضای کابینه تحت ریاست رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن آخند برگزار و پس از تلاوت آیات قرآن کریم و صحبت های مقدماتی بر اساس اجندا بحث و گفتگو صورت گرفت.
در جلسه، پس از تائید نظر ارایه شده هیئت موظف، فیصله صورت گرفت تا آنعده باشندگان شهرک شیخ زاید که (۵۰%) اقساط آپارتمان های خویش را الی اخیر سال مالی ۱۴۰۱ تحویل نمایند، از تخفیف (۱۰%) در اقساط باقی مانده مستفید شده میتوانند.
همچنان به ارگان های امارتی وظیفه سپرده شد تا، جهت ازدیاد عواید و جلوگیری از مصارف اصافی پیرامون مفیدیت و انسجام امور مرتبط به شرکت ها، تصدی ها وادارات غیر بودجوی مربوط خویش، ارزیابی همه جانبه و اصولی نموده و گزارش مکمل آنرا همراه با نظریات خویش به کمیسیون تنظیم تشکیلات معاشات ارسال نمایند.
همچنان هیئتی که در ارتباط به کسر عواید غیر مالیاتی ربع دوم سال مالی ۱۴۰۱ گماشته شده بود، گزارش خود را شریک نمود.
این جلسه با دعای خیر به پایان رسید.