معین پلان و پالیسی وزارت احیأ وانکشاف دهات معرفی گردید

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نماینده خاص...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور با محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور در امور جمهوری اسلامی پاکستان دیدار کرد. در این دیدار ضمن بحث در رابط...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی به منظور تنظیم فاضلاب شهر کابل برگزار...

به منظور مدیریت فاضلاب شهر کابل جلسۀ هماهنگی میان ادارات ذیربط از سوی معاونیت انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک نمایندگان ریاست عمومی آبرسانی و کانالزاسیون، ادار...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی وضعیت فعلی تجارت و ترانزیت افغانستان...

جلسۀ هماهنگی وضعیت فعلی تجارت و ترانزیت افغانستان از مسیر بندر چابهار از طرف ریاست انسجام امور زون‌های اقتصادی واحد تسهیل سرمایه‌گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گر...

معلومات بیشتر

در مورد تطبیق فیصله‌های شواری عالی حاکمیت قانون و...

جلسۀ مشترک مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی و ریاست انسجام امور شورای‌های عالی ریاست جمهوری با کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به منظور ارائه پ...

معلومات بیشتر

جلسه اختصاصی به منظور رسیده گی به خواست ها و مشکلا...

جلسۀ اخصاصی به منظوررسیدگی به خواست ها و مشکلات باشنده گان ولایات کندهار، هلمند، زابل، ننگرهار، ارزگان و لوگر که در جلسات جداگانه قبلاً با رهبری اداره امور ریاست جمهوری شریک گردیده بود، به ر...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر