یکشنبه , ۲۴ , قوس , ۱۳۹۸

کابینه

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۹ ثور سال ۱۳۹۷

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۹ ثور سال ۱۳۹۷

  جلسه فوق‌العاده کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ 9 ثور در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. دراین جلسه سید محمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، طرح مقرره‌های جبران خساره ضرر صحی مرتبط به کار، حل اختلافات ناشی از کار، شورای عالی کار، توزیع البسه کار و...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۹ حمل سال ۱۳۹۷

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۹ حمل سال ۱۳۹۷

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان چهارشنبه، 29 حمل در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس را به جلسه مطرح نمود. او گفت که طرح متذکره بعد از بازنگری مسوولین توظیف‌شده در...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۵ حمل سال ۱۳۹۷

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۵ حمل سال ۱۳۹۷

جلسه کابینه، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقرره آرشیف اسناد سیاست خارجی را که در کمیته قوانین به داخل (۶) فصل و (۲۱) ماده مورد تأیید قرار گرفته بود را به...

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ حوت سال ۱۳۹۶

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ حوت سال ۱۳۹۶

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرح تعدیل و ایزاد...

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۳  حوت سال ۱۳۹۶

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۳ حوت سال ۱۳۹۶

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون افلاس را به جلسه مطرح و اضافه نمود؛ طرح متذکره به...

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۲  حوت سال ۱۳۹۶

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۲ حوت سال ۱۳۹۶

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از قوای دفاعی و امنیتی کشور که در امنیت کنفرانس کابل...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴  دلو سال ۱۳۹۶

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ دلو سال ۱۳۹۶

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آيات متبرکه كلام الله مجيد، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا؛ جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراتب تسلیت خویش را در مورد حوادث اخیر تروریستی به تمام شهروندان...

Page 3 of 3 1 2 3

دست آوردها

جوانان