جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

طرح و پیشنهاد

طرح های مبتکرانه خود را با ما شریک بسازید:

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا از طرح ها و ایده های شما جوانان با خرسندی تمام استقبال می نماید. اگر نظری برای بهبود روند کاری در ادارات دولتی و یا طرحی برای کار مبتکرانه در دولت دارید، پس درنگ نکنید و از همین طریق طرح تان را با ما شریک بسازید.

مطمئن باشید که هویت شما و همچنین تمامی حقوق طرح تان نزد ما کاملاً محفوظ است.

برای ارسال طرح تان از فورم زیر استفاده نمایید.

خپلي نوې لاسته راوړنې له موږ سره شريکي کړئ:

د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د چارو ادارې رياست د ځوانانو نویو لاسته راوړنو ته په ډېر درناوي سره بلنه ورکوي.

که کوم نوی نظر د دولتي چارو د ښه پرمختګ لپاره لرئ، نو له همدې لاري څخه يې له موږ سره شريک کړئ.

ډاډمن اوسئ چې ستاسو پېژندګلوي له موږ سره خوندي پاته کيږي.

د خپلو طرحو لپاره له لاندي پاڼې څخه ګټه پورته کړئ.

 


دست آوردها

جوانان