پنج شنبه , ۲۳ , عقرب , ۱۳۹۸

شکایات نظامی

حسب هدایت و توجه همیشگی مقام عالی ریاست جمهوری و رهبری مقام اداره امور، مرکز سمع شکایات نظامی در تشکیل ریاست دفاع و منیت اداره امور ریاست جمهوری، به منظور رسیدگی شکایات فرد فرد از منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ایجاد و فعال گردیده که یک اقدام مبنی بر نیازمندی‌های زمان و بی پیشینه‌ می‌باشد.
بعد از این تمام قدمه های سکتور دفاعی و امنیتی اعم از سربازان، بریدملان، ساتنمنان و افسران نظامی می‌توانند از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۴:۰۰ عصر شکایات مستدل و قانونی شان را در مطابقت با قوانین اصول نامه ها و تعلیمات نامه‌های عسکری از طریق شماره های تماس ذیل با این اداره شریک ساخته و در آوردن اصلاحات قانون‌مداری و رسیدن به حقوق حقه شان سهم فعال بگیرند.
بدون تردید تمام شکایات منسوبین قوای مسلح را، این ریاست مستمع بوده و به تمام ارگان های ذیربط، در صورت لزوم الی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم خواهد نمود.
اما شکایت اغواء کننده، بدور از واقعیت، خلاف قوانین نافذه کشور و در تناقض با تعلیمات نامه های قوای مسلح نه تنها قابل سمع نبوده، بلکه قابل پیگیری قانونی نیز پنداشته می‌شود.
قابل تذکر است که شهرت شکایت کننده گان به صورت قطع نزد این اداره محرم و محفوظ میباشد.
شماره های تماس:
۰۲۰۲۱۰۸۴۵۶
۰۲۰۲۱۰۸۴۵۷
۰۲۰۲۱۰۸۴۵۸
۰۲۰۲۱۰۸۴۵۹
۰۲۰۲۱۰۸۴۶۰

دست آوردها

جوانان