جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

اهداف، مقاصد و وظایف

موخې او دندې:

د افغانستان اسلامي جمهوريت د چارو ادارې لوی ریاست، د خپلواک بودجوي واحد په توګه په هېواد کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ریاست تر نظرلاندې جوړ شوی دی تر څو وکولائ شي د ښه، سالم او د فساد څخه لرې حکومتولۍ په برخه کې د یوې منظمې مقررې په اساس فعاله ونډه ولري، یاده اداره د چارو همغږي او ښه والی، د ولسمشر لپاره د مسلکي آسانتیاوو برابرول، د هیواد په درې ګوني ارکانو کې د ولسمشر د صلاحیتونو پلي کول په غاړه لري.

دا اداره د ولسمشر، کابینې  او دې ته اړوندو کومیټو پریکړې تعقیبوي او دا چې څومره عملي شوې دي او کنه؟ خپل ریپورټ وړاندې کوي.

د افغانستان اسلامي جمهوریت د چارو ادارې لوی ریاست د ښه حکومتولۍ د رامنځته کیدو، د خلکو او حکومت ترمنځ د اعتماد د زمینې برابرولو په برخه کې فعاله ونډه لري.

دندې او مسئولیتونه:

د افغانستان اسلامي جمهوریت د چارو ادارې لوی ریاست د منظور شوې لایحې او د فعالیتونو د مقررۍ په اساس د ښاغلي ولسمشر د کارونو او په درې ګوني ارکانو کې د صلاحیتونو د پلې کولو په موخه آسانتیاوې رامنځته کوي.

د چارو ادارې لوی ریاست د وظایفو د لایحې مقرره او لیدلوری په لنډه توګه په نهو مهمو او مشخصو برخو ویشي.

  1. د ثلاثه قواوو او ارکانو ترمنځ همغږي او کاري انسجام رامنځته کول؛

  2. د کارونو آسانتیا د جمهوري ریاست او ثلاثه قواوو ترمنځ؛

  3. د ولسمشر او کابینې احکامو او فرامینو تعقیبول، او د هغه ریپورټ ښاغلي ولسمشر ته وړاندې کول؛

  4. د ثلاثه قواوو د فعالیتونو څخه تحلیل، تجزیه د حکومت د اجراات څخه کتنې، یو جامع او واحد ریپورټ ترتیبول او یاد ریپورټ د جمهوری ریاست لوړ مقام ته وړاندې کول؛

  5. د اساسي قانون د ۶۴ او ۷۵ مادو له مخې د جمهور رئیس د صلاحیتونو د عملي کولو لپاره مرسته کول؛

  6. د وزارتونو او اداراتو د پالیسیو پراختیا، څېړنه، کتنه، او ارزونه؛

  7. د اسنادو بشپړول، چمتو کول او کابینې ته د پرېکړې کولو په موخه وړاندې کول ترڅو په اړه یې پریکړه وشي او يادې پرېکړې اړوند وزارتونو او ادارتو ته راجع کول؛

  8. د کابینې د کومیټو د اسنادو چمتو کول، بشپړول او د سکرتریت چارې پرمخ وړل؛

  9. د اړتیا په وخت کې د جمهوري ریاست د عالي مقام له هدایت سره سم د جرګو او ملي برنامو تعقیب، کتنه او د فیصلو له تطبیق څخه یې څارنه کول.

 

اهداف و مقاصد

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. به حیث یک واحد مستقل بودجوی در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد شد تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده مربوطه، فعالیت نماید. این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری ا.ا. جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت، ایجاد می‌نماید. همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پیگیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. گزارش ارائه می‌نماید.

ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. به منظور ایجاد شفافیت در امور حکومتداری و تامین فضای اعتماد بین حکومت و ملت، نقش فعال را ایفا می‌نماید.

 وظایف و مسئولیت‌ها

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. بر طبق لایحه وظایف منظورشده و مقرره انسجام فعالیت اداره امور، تسهیلات لازم برای رئیس‌جمهور و تعمیل صلاحیت‌هایش را در سه قوه دولت فراهم می‌سازد.

مقرره لایحه وظایف، اهداف و دورنمای فعالیت‌های ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. را به طور خلاصه در ۹ بخش اساسی تعیین و مشخص می‌نماید:

۱ـ ایجاد هماهنگی و انسجام کاری بین قوای ثلاثه دولت؛

۲ـ تسهیل امور میان هر سه قوه و مقام ریاست جمهوری؛

۳ـ پیگیری احکام و فرامین مقام ریاست جمهوری و مصوبات کابینه و ارایه نتایج آن به رییس‌جمهور؛

۴ـ تحلیل، تجزیه، ارزیابی و توحید گزارش فعالیت‌های هر سه قوه از طریق نظارت از اجراآت حکومت و تقدیم فشرده جامع آن به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

۵ـ همکاری در تعمیل صلاحیت‌های رییس‌جمهور مندرج در مواد ۶۴ و ۷۵ قانون اساسی؛

۶ـ تجزیه، تحلیل، ارزیابی، بررسی و انکشاف پالیسی‌های وزارت‌ها و ادارات؛

۷ـ تکمیل و تهیه اسناد مورد بحث به جلسات کابینه غرض تصمیم‌گیری و صدور فیصله‌های آن به وزارت‌ها و ادارات؛

۸ـ تکمیل و تهیه اسناد کمیته‌های کابینه و پیشبرد امور سکرتریت؛

۹ـ در صورت ضرورت برگزاري جرگه‌ها و برنامه‌های ملی حسب هدایت مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و تعقیب و نظارت از تطبیق فیصله‌های آن‌ها.

دست آوردها

جوانان