جمعه , ۱۵ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست روابط بین المللی

ریاست انسجام روابط بین المللی در چوکات تشکیل معاونیت انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. به مثابه ریاست سکتوری، تمام امور مربوط به وزارت های امور خارجه و مبارزه علیه مواد مخدر را که ایجاب اخذ هدایات و احکام مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. را نماید، به عهده داشته و در جهت بهبود و تسریع امور مربوط به فعالیت های بین المللی افغانستان با جامعه ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر از طریق وزارت مربوطه همکاری مینماید. طی مراحل اسناد سفرهای رسمی خارجی مقامات و کارمندان عالی رتبه دولتی جهت اشتراک در سیمینارها، کنفرانس‌ها و عقد میثاق‌ها و توافقنامه‌های بین المللی، اجرای مصارف تداوی و اعزام کارکنان و منسوبین نظامی مصاب به امراض صعب العلاج و مجروحین جنگی جهت تداوی به خارج از کشور، نظارت از سالون‌های CIP,VIP ,VVIP میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به منظور جلوگیری از تخلفات و بوروکراسی مطابق به طرزالعمل تنظیم امور سالونهای متذکره، تحلیل و ارزیابی اسناد معاهدات، میثاقها و توافقنامه های بین المللی و گزارشات سفر کارمندان عالیرتبه دولتی و ارائه آن به مقام عالی از وظایف مهم دیگر این ریاست میباشد، ضمن آنکه پیگیری و تعقیب اوامر و هدایات جلالتماب رئیس جمهور ا.ا. مرتبط به امور کاری این ریاست و رسیدگی به عرایض اتباع افغانی که مشکل‌شان بعد خارجی داشته و ایجاب اخذ هدایت مقام عالی و یا همکاری دیپلوماتیک را نماید، یکی دیگر از مسئولیت های این ریاست بوده که در اولویت اجراآت یومیه قرار دارد.

دست آوردها

جوانان