یکشنبه , ۲۶ , عقرب , ۱۳۹۸

مصوبات شورای حاکمیت قانون

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون: مشکل انتقال عواید از نمایندگی های سیاسی به وزارت مالیه حل گردد

مصوبه شماره ( ۱ ) سال ۱۳۹۸ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

نخستین جلسه مورخ 1398/1/7 شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتداء رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن اظهار تبریکی سال 1398 ، حضور اعضا...

مصوبه شماره ( ۸ ) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

مصوبه شماره ( ۸ ) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

هشتمین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری پیرامون موضوعات ذیل در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری دایر گردید: ۱- گزارش اجراآت قضائی محاکم طی شش ماه اول سال ۱۳۹۷ ۲-گزارش اجراآت ستره محکمه ج.ا.ا در...

مصوبه شماره (۶) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

مصوبه شماره (۶) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

ششمین جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست جلالتمآب محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری  در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری پیرامون موضوعات شامل آجندا دایر گردید. بررسی دومین گزارش ارزیابی خودی افغانستان در مطابقت به کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری سازمان...

مصوبه شماره ( ۵ ) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

مصوبه شماره ( ۵ ) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

جلسۀ نوبتی شماره (5) شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر روز چهار شنبه مورخ 3/5/1397 تحت ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان پیرامون موضوعات شامل آجندا در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. گزارش تحلیلی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پیرامون  بست های خدمات ملکی...

Page 1 of 3 1 2 3

دست آوردها

جوانان