جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی به ریاست ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء دایر گردید.
در جلسه در مورد فعالیت و تشکیلات کمیسیون تدارکات ملی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بحث صورت گرفت. همچنان هیأت بلند رتبه به منظور بررسی و مشخص شدن سرنوشت مال های ضبط شده قاچاقی و وسائط بدست آمده از جرایم جنایی تعیین گردید. به منظور ایجاد سهولت برای شهروندان و باز نمودن جاده های که بدون ضرورت مسدود گردیده، تصمیم برآن شد که موانع از سرک های عام برداشته و جای های که هنوز نیاز به دیوار های سمنتی دارد، دیوار های سمنتی در نزدیک دیوار هایشان جابجا گردد. بخاطر حل مشکلات که از طرف تاکسی ران ها و دستفروشان در جاده ها بوجود آمده، به شاروالی کابل وظیفه سپرده شد که مشکل موجود را طوری حل کنند که تاکسی ران ها و دستفروشان متضرر نشوند.
همچنان در مورد تنظیم خدمات ترانسپورت زمینی، مشکل موتر های بی اسناد، فعالیت قومندانی های امنیه در ولایات و موضوعات دیگر بحث تفصیلی و تصامیم لازم اتخاذ گردید که با عملی شدن آن در نظم عامه و رفاه شهروندان نتایج قابل لمس به وجود خواهد آمد.