جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شد

جلسه کابینه امارت اسلامی به ریاست ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء دایر گردید.
در جلسه در مورد فعالیت و تشکیلات کمیسیون تدارکات ملی و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بحث صورت گرفت. همچنان هیأت بلند رتبه به منظور بررسی و مشخص شدن سرنوشت مال های ضبط شده قاچاقی و وسائط بدست آمده از جرایم جنایی تعیین گردید. به منظور ایجاد سهولت برای شهروندان و باز نمودن جاده های که بدون ضرورت مسدود گردیده، تصمیم برآن شد که موانع از سرک های عام برداشته و جای های که هنوز نیاز به دیوار های سمنتی دارد، دیوار های سمنتی در نزدیک دیوار هایشان جابجا گردد. بخاطر حل مشکلات که از طرف تاکسی ران ها و دستفروشان در جاده ها بوجود آمده، به شاروالی کابل وظیفه سپرده شد که مشکل موجود را طوری حل کنند که تاکسی ران ها و دستفروشان متضرر نشوند.
همچنان در مورد تنظیم خدمات ترانسپورت زمینی، مشکل موتر های بی اسناد، فعالیت قومندانی های امنیه در ولایات و موضوعات دیگر بحث تفصیلی و تصامیم لازم اتخاذ گردید که با عملی شدن آن در نظم عامه و رفاه شهروندان نتایج قابل لمس به وجود خواهد آمد.