دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون رياست الوزرا با نمایندۀ خاص رئیس جمهور اوزبیکستان برای افغانستان

ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان ظهر امروز با عصمت الله ایرگاشف نمایندۀ خاص رئیس جمهور اوزبیکستان برای افغانستان، دیدار نمود.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا عصمت الله ایرگاشف گفت که ما تلاش های خویش را در زمینه حمایت از امارت اسلامی و آزاد سازی پول های منجمد شدۀ افغانستان ادامه می دهیم.
وی با اشاره براینکه اوزبیکستان همیشه در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند و در دوستی و برادری خود صادق است، افزود که ما به کشورهای اروپایی پیشنهاد کردیم که آماده هستیم تا شهر ترمذ را به مرکز کمک های بشردوستانه به افغانستان مبدل نماییم.
در مقابل، ملا عبدالغنی برادر گفت که منجمد سازی دارایی های مردم افغانستان به ویژه پول های که برای شفاخانه ها و خدمات اجتماعی اختصاص یافته است، دور از انصاف می باشد.
معاون ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان گفت که ما تمام شرایط لازم را بخاطر گسترش همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مختلف آماده کرده ایم و مسئولین مربوطۀ دو کشور طی نشست های جداگانه به توافقات لازم در این زمینه ها دست خواهند یافت.
در این دیدار سرپرست وزارت های آب و برق، اقتصاد و فوايد عامه در مورد فعالیت های ادارات مربوطۀ شان در راستای عملی سازی پروژه های تزانزیتی و اقتصادی میان دو کشور توضیحات لازم دادند و از موقف اصولی و مثبت اوزبیکستان نسبت به افغانستان ابراز امتنان نمودند.