جلسه شورای وزیران برگزار شد

جلسه شورای وزیران امارت اسلامی برگزار شد

جلسه شورای وزیران امارت اسلامی به رهبری ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء برگزار شد.در جلسه راجع به مسائل مختلف سياسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کشور بحث فیصله صورت گرفت. به هیأت متشکل از وزارت های دفاع، امور داخله و امربالمعروف و نهی عن المنکر، ریاست عمومی استخبارات و قومندانی ولایت کابل وظیفه سپرده شد که مشکلات تجاران ملی و صرافان را بررسی و امنیت شان را تامین نمایند.
در جلسه بار دیگر به موقف امارت اسلامی تاکید صورت گرفت که تمام ادارات حکومتی مکلف هستند که برای تاجران ملی، صنعت کاران و سرمایه گذاران سهولت های لازم را مهیا نمایند تا به گونه مطمئن در شگوفایی و خودکفایی اقتصادی گام های سازنده بردارند. ایجاد موانع و تاخیر در برابر پلان ها، برنامه ها و پروژه های آنان جرم قانونی محسوب می‌شود.
به وزارت زراعت وظیفه سپرده شد تا طرحی را بخاطر جلوگیری از قطع درختان، رسیدگی به مشکلات مردم و پایین آوردن قیمت مواد سوخت آماده نموده، تا جلو قطع جنگلات گرفته شده و زمینه انتقال چوب خشک مساعد گردیده تا مردم در زمستان با مشکلات رو به رو نه شوند.
به ریاست عمومی استخبارت وظیفه سپرده شد که قضیه بازداشت و لت کوب الله گل مجاهد را بگونه دقیق بررسی و با عاملین آن برخورد قانونی صورت گیرد.
در جلسه همچنان در مورد احیا و نگهداشت پارک های ملی، بهبود وضعیت اجتماعی و ادارات حکومتی ولایت پنجشیر، اصلاح تشکیلات حکومت بخاطر سال نو بودیجوی و ایجاد قطعه خاص بخاطر پس گیری زمین های غضب شده و مسایل مهم دیگر مشوره وتصامیم لازم اتخاذ گردید.
مجلس با دعای خیر و کامیابی امارت اسلامی خاتمه یافت.