سرمایه گذاران و متنفذین ولایت کندهار مشکلات و پیشنهاد شان را با رئیس عمومی اداره امور شریک کردند

سرمایه گذاران و متنفذین ولایت کندهار مشکلات و پیشنهاد شان را با رئیس عمومی اداره امور شریک کردند
 
سرمایه گذاران و متنفذین ولایت کندهار در دیدار با داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری مشکلات و پیشنهادات را مورد بحث قرار داده، خواهان رسیدگی به آن شدند.
رئیس عمومی اداره امور به سرمایه گذارن و متنفذین ولایت کندهار گفت که موارد بحث شده به پلان عمل تبدیل میگردد که از طریق ریاست عمومی اداره امور به آنها رسیدگی شده و نتایج آن با مردم و مقام عالی کندهار شریک خواهد گردید.