د کندهار پانګوالو او مخورو خپلې ستونزې او وړانديزونه د چارو ادارې لوی رئیس سره شریک کړل

د کندهار پانګوالو او مخورو خپلې ستونزې او وړانديزونه د چارو ادارې لوی رئیس سره شریک کړل
 
د کندهار پانګوالو او مخورو خپلې ستونزې او وړانديزونه د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي سره بحث او ورته د رسيده ګۍ غوښتنه وکړه.
د چارو ادارې لوی رئیس وویل: بحث شوي ټکي به د عمل په پلان بدل او د چارو ادارې له لوري تعقيب شي، دغه راز د اقداماتو پايلې به د کندهار خلکو او ولايت مقام سره شريک شي.