نخستین جلسه شورای عالی جوانان برگزار شد


نخستین جلسه شورای عالی جوانان با حضور داشت جلالتمآب رئیس جمهور کشور و اعضای این شورا در قصر چهار چنار ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
جلالتمآب رئیس جمهور کشور ابتدا برگزاری نخستین جلسه شورای عالی جوانان را مبارکباد گفته افزود که ایجاد این شورا باید به عنوان یک گام تاریخی ثبت گردد. همچنان جلالتمآب رئیس جمهور کشور بیان داشت که دلیل جنگ ۴۲ ساله کشور تقسیم نمودن نسل جوان به هویت های کوچک بوده و گفت که هدف اساسی ما ملت سازی بوده تا گویندگان هر زبان در کشور خود را مصون حس کنند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور این شورا را یک نهاد برای گفتمان ملی عنوان کرده افزود که شورا باید اجندای مشخص داشته باشد و پنج موضوع اصلی را انتخاب و بر روی آن بحث و تبادل نظر نمایند.
در اخیر جلسه تفاهمنامه های همکاری میان معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت تحصیلات عالی و اداره اترا به امضا رسید.