جلسۀ به منظور ایجاد صندوق ملی افغانستان برگزار گردید

به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری جلسۀ به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و با اشتراک خانم حسینه ساپی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی، اسماعیل میاخیل رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی و داکتر سمیع حامد مشاور ارشد رئیس جمهور در امور نو آوری، برگزار شد.

در این جلسه در مورد ایجاد صندوق ملی بحث شده و مسوده ابتدایی ایجاد این صندوق ترتیب شد.