رئیس عمومی اداره امور با سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی دیدار نمود

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی دیدار کرد.

در این ملاقات روی هماهنگی بیشتر میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و ریاست عمومی اداره امور و همچنان پیرامون الکترونیک سازی پروسه های ادارات حکومتی بحث و گفتگو صورت گرفت.