رئیس عمومی اداره امور در دیدار با سفیر ترکمنستان در مورد افتتاح سه پروژه مشترک میان دو کشور بحث نمود

رئیس عمومی اداره امور در دیدار با سفیر ترکمنستان در مورد افتتاح سه پروژه مشترک میان دو کشور بحث نمود


داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای خواجه عوضوف سفیر جمهوری ترکمنستان مقیم کابل دیدار کرد.
در این دیدار، هردوجانب در رابطه به افتتاح قریب الوقوع سه پروژه مشترک میان دو کشور "خط ریل، فایبر نوری و برق" در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب، بحث کردند و از افتتاح این پروژه ها استقبال نمودند.
همچنان بحث های مفصل در مورد تسریع تطبیق پروژه های زیر بنایی و اتصالی مشترک، گسترش همکاری ها به منظور اتصال منطقوی، میان دو جانب صورت گرفت.