رئیس عمومی اداره امور با سرپرست سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل ملاقات نمود


داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آرنیت پالس سرپرست سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل دیدار نمود.
در این دیدار دو جانب در مورد اوضاع جاری کشور به شمول پروسه صلح بحث و تبادل نظر نمودند.
سرپرست سفیر اتحادیه اروپا نگرانی خود را از افزایش خشونت ها و قتل های هدفمند ابزار نموده و این اعمال را محکوم نمود.
همچنان رئیس عمومی اداره امور از همکاری همجانبه اتحادیه اروپا برای حکومت و مردم افغانستان تشکری نمود.