جلسه هماهنگی به منظور استملاک زمین های مسیر سرک دوم کابل- جلال آباد برگزار شد

جلسه هماهنگی به منظور سرعت بخشیدن استملاک زمین های مسیر سرک دوم کابل – جلال آباد از طرف ریاست انسجام امور زون های اقتصادی واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با حضور داشت نمایندگان وزارت های فواید عامه، شهرسازی و اراضی، بانک انکشاف آسیایی، معاون ولایت ننگرهار و شورای سراسری خوگیانی برگزار شد.
در آغاز جلسه فروزان فقیری رئیس انسجام امور زون های اقتصادی از اشتراک کننده گان خواست تا راجع به فعالیت های انجام شده، مشکلات و راه حل های معلومات و نظریات خویش را شریک نمایند.
نمایندگان ادارات ذیربط گفتند که سرک دوم کابل - جلال آباد از طرف جلال آباد 33 کیلومتر و از طرف کابل 32 کیلومتر تکمیل شده ولی کار 85 کیلومتر سرک دیگر بخاطر استملاک نشدن زمین و مشکلات دیگر، تکمیل نگردیده است.
نماینده گان ادارات ذیربط وعده کردند که به زودترین فرصت ممکن کمیته تخنیکی را به منظور استملاک زمین ها توظیف و به محل می فرستند.
پوهنوال ببرک میاخیل معاون مالی و اداری ولایت ننگرهار از طریق ویدیوکنفرانس اطمینان داد که اداره ولایتی در سرعت بخشیدن کار استملاک زمین و جلب همکاری مردم محل همکاری همجانبه را می نماید.
نماینده شورای سراسری خوگیانی ضمن شریک کردن مشکلات مردم که زمین های شان در مسیر این سرک قرار دارد، وعده همکاری را نیز سپرد.
در اخیر تصمیم بر آن شد که به منظور سرعت بخشیدن زمین های استملاکی سرک دوم کابل - جلال آباد ادارات ذیدخل پلان عملاتی را تهیه و بخاطر بحث های تخنیکی جلسه اختصاصی را با بانک انکشافی آسیا برگزار می نمایند.