وزارت صحت عامه

وزارت صحت عامه کشور یکی از وزارت های کلیدی بوده که وظیفه آن گسترش صحت و سلامتی مردم مطابق به قوانین نافذه کشور میباشد. این وزارت دارای بیشتر از ۲۴۰۰۰ پرسونل صحی و خدماتی است که در سراسر افغانستان فعالیت دارند. این وزارت سالانه مصارف زیاد را غرض تعلیم و تربیه، جلوگیری و معالجه باشندگان کشور بمصرف می‌رساند